Gra Miejska CZAS PATRIOTÓW

termin: 27 grudnia 2007
miejsce: Poznań
organizatorzy:
    
o grze:
To już druga gra poświęcona wydarzeniom powstania wielkopolskiego. Tym razem zadaniem graczy było dotarcie do wywieszonej na poznańskim ratuszu flagi cesarza Wilhelma II, zdjęcie jej, oddarcie od niej czarnego pasa i wywieszenie z powrotem jako flagi polskiej.
  • W realia gry wprowadził trzydniowy etap internetowy, w którym uczestnicy poznawali biografie trzech postaci - Stanisławy Krugerówny, Kazimierza Szczerkowskiego i Johanna Klinkego.

  • Ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością realiów początków XX w. w Poznaniu, 27 grudnia stawili się w oznaczonych miejscach na „szkoleniach wojskowych”.

  • Szkolenia te przygotowywały do pierwszych powstańczych walk o Poznań, gdzie każdy zespół miał okazję samodzielnie zdobyć jeden z kluczowych dla miasta obiektów.

  • Zwieńczeniem działań powstańczych było wtargnięcie do ratusza. Jako pierwszy dotarł tam zespół o kryptonimie „Kazimierz”. Flaga cesarska została zdejmowana i rozdzierana z iście powstańczym entuzjazmem!

Partnerzy: