CZYM JEST GRA?

Gra Miejska to rowy rodzaj rozrywki coraz bardziej popularny w Polsce i na Świecie. To gra, w której planszą do gry staje się przestrzeń miasta. Projekt gramiejska.pl łączy formę Gry Miejskiej z opowiadaniem o Poznaniu, jego historii i przestrzeni.

Niniejsza gra to nowa propozycja dla tych wszystkich, którzy chcą zakosztować emocji związanych z odkrywaniem miasta w niekonwencjonalny sposób.
ZAPRASZAMY
zespól gramiejska.pl

WPROWADZENIE

Niniejsza gra wiedzie po atrakcjach turystycznych czternastu wielkopolskich gmin. Nie są to oczywiście wszystkie godne odwiedzenia miejsca. Przy okazji realizacji gry warto zapoznać się z całością oferty turystycznej przedstawionych gmin.

Grę można rozegrać w dowolnym terminie, bez względu na godziny funkcjonowania części obiektów (np. Pałac w Rogalinie), jednak warto tak zaplanować wycieczkę, by móc lepiej poznać odwiedzane miejsca.

Wszystkie miejsca przedstawione w grze dostępne są z Pierścienia Rowerowego dookoła Poznania.

JAK GRAĆ?

Najważniejszym zadaniem gry jest zdobycie hasła końcowego, ukrytego w tabeli. Aby je odczytać, należy odwiedzić minimum trzy miejsca, po jednym z każdego koloru.

Będąc w wybranej miejscowości należy wykonać przypisane do niej zadanie, a uzyskaną cyfrę wpisać w odpowiednie pole tabeli.

Następnie należy uzupełnić pozostałe pola tabeli i odczytać hasło.

JAK UZUPEŁNIĆ TABELĘ?

Prawidłowo wypełniona tabela powinna zawierać cyfry od 1 do 5 niepowtarzające się zarówno w rzędach jak i kolumnach.

Uwagal Aby prawidłowo odczytać hasło końcówe, należy zdobyć co najmniej trzy cyfry "ukryte" w wielkopolskich gminach. Uzupełnienie tabel bez tych cyfr jest możliwe, jednak wynik będzie nlejednoznaczny i nie będzie możliwe odczytanie hasła końcowego.

Powodzenia!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013