Biuletyn informacyjny

Poniżej można zapisać do naszego biuletynu informacyjnego, b±dĽ zrezygnować z jego subskrypcji (aby to zrobić należy być wylogowanym).

Biuletyn służy do informacji o kolejnych edycjach Gier Miejskich i innych ważnych wydarzeniach zwi±zanych z projektem gramiejska.pl

ZAPRASZAMY

 Subskrypcja: 
 
SmodCode
 


 Rezygnacja z subskrypcji: 
 
SmodCode
 

Partnerzy: